สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

 
**เงื่อนไขในการเปลี่ยนรหัสระบบข้อมูลสมาชิก**

1. กรอกเลขทะเบียนสมาชิก
2. กรอกรหัสบัตรประชาชนของสมาชิก
3. กรอกวันเดือนปีเกิดของสมาชิก
4. เมื่อกรอกครบทุกช่องเเล้ว ติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้วเลือกตกลง ระบบจะเซ็ต Password ให้ใหม่เป็น "1234"
5. จากนั้นระบบจะเเสดงหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านอัตโนมัติเพื่อให้สมาชิกทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง
6. กรุณาเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ
เลขทะเบียนสมาชิก : ** ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นำหน้า
เลขที่บัตรประชาชน : ** ใส่ 13 หลัก
วันเกิด : ** ตัวอย่าง 22 พ.ย 2523 --> 22112523 (วันเดือนปี(พ.ศ))
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการเปลี่ยน password
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000          
โทรศัพท์ 044611581 และ 044612264 ::: Fax ต่อ 121(การเงิน),123(ธุรการ)          
E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th          

© 2022 All Rights Reserved www.br-tsc.com | Design By Isocare System Co.,Ltd™